گروه مدیکال آی تی با همکاری دکتر مهران همتی و با هدف اطلاع رسانی جدید ترین اخبار در مورد سیستم سرک به پزشکان و بیماران جهت ارتقای سطح علمی آنها اقدام به طراحی این وب سایت نموده است. ایده اصلی این کار از طرف دکتر مهران همتی بوده و توسط گروه مدیکال آی تی نیز پیاده سازی شده است.